Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

FREE POLSKA SP. Z O.O.

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. ADMINISTRATOR

Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:

Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
NIP: 5252291850
REGON: 015652188
KRS: 0000198686
Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

 • pocztę̨ elektroniczną, na adres e-mail: gree@gree.pl;
 • nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków;
 • telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40.
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”)

Kontakt z IOD możliwy jest poprzez:

 • pocztę̨ elektroniczną, na adres e-mail: iod@gree.pl
 • nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków;
 • telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40.
4. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W zakresie wskazanym poniżej zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

4.1. W zakresie funkcjonalności sklepu internetowego:

 • Dane identyfikacyjne —dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania są konieczne do złożenia zamówienia, prowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia obsługi posprzedażowej, a także założenia konta użytkownika w naszym sklepie.
 • Dane kontaktowe — adres e-mail i nr telefonu – są niezbędne do złożenia zamówienia oraz zarejestrowania konta w naszym sklepie. Adres e-mail może być wykorzystany także do udostępnienia niektórych funkcjonalności naszego sklepu, w tym w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę. W zakresie kontaktu z użytkownikiem możemy przetwarzać także numer telefonu naszych klientów.
 • Dane dotyczące sprzedaży — w celu realizacji naszych zobowiązań wobec klientów oraz w związku z obowiązkami prawnymi możemy przetwarzać dane dotyczące sprzedaży takie jak numer zamówienia, dane dotyczące płatności, dane dotyczące dostawy, w tym adres dostawy itp.
 • Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu, w tym czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach, dane diagnostyczne i techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu użytkownika.
 • Pliki Cookies, tzw. „ciasteczka” – są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce Cookies dostępnej tutaj.

4.2. W zakresie funkcjonalności serwisu internetowego „Znajdź instalatora” i „Zweryfikuj gwarancję”:

 • Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko (opcjonalnie) oraz dane kontaktowe — nr telefonu (opcjonalnie) i  adres e-mail – są niezbędne do wypełnienia formularza mającego na celu przekazanie informacji kontaktowych do rekomendowanych firm instalacyjnych w zakresie terytorialnym objętym zapytaniem, lub weryfikacji gwarancji, jak również w celach marketingowych, w tym informacji o produktach i usługach Administratora lub Partnerów i Dystrybutorów Administratora – jeżeli Klient wyrazi odrębne zgody. W zakresie kontaktu z użytkownikiem możemy przetwarzać także numer telefonu osoby składającej pytanie.
 • Informacje dotyczące przeglądania serwisu internetowego, w tym czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach, dane diagnostyczne i techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu użytkownika.
 • Pliki Cookies, tzw. „ciasteczka” – są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce Cookies dostępnej tutaj.

4.3. W zakresie funkcjonalności Strefy instalatora i aplikacji GREE Strefa Instalatora:

 • Dane identyfikacyjne instalatorów — dane takie jak: imię, nazwisko, nr NIP, są konieczne do założenia konta głównego lub konta podrzędnego użytkownika w Strefie instalatora i/lub aplikacji GREE Strefa Instalatora
 • Dane kontaktowe instalatorów — adres e-mail i telefon są niezbędne do złożenia zarejestrowania profilu instalatora w Strefie instalatora i/lub aplikacji GREE Strefa Instalatora. Adres e-mail może być wykorzystany także do udostępnienia dalszych funkcjonalności aplikacji, w tym modułów opisanych w regulaminie aplikacji GREE Strefa instalatora, w szczególności w zakresie ofertowania, rejestrowania urządzeń, wykonywania obowiązków serwisowych i gwarancyjnych oraz w celach marketingowych (w zależności od zakresu zgody). W zakresie kontaktu z instalatorem możemy przetwarzać także numer telefonu.
 • Informacje dotyczące przeglądania zasobów aplikacji GREE Strefa Instalatora, w tym czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach, dane diagnostyczne i techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu instalatora.
 • Pliki Cookies, tzw. „ciasteczka” – są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce Cookies dostępnej tutaj.

4.4. W zakresie funkcjonalności aplikacji GREE Strefa Instalatora dotyczącej rejestracji instalacji urządzeń i wykonywania przez instalatorów czynności serwisowych i zobowiązań gwarancyjnych

 • Dane identyfikacyjne użytkownika końcowego (Operatora urządzenia) – imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe użytkownika końcowego (Operatora urządzenia) — adres montażu, e-mail i nr telefonu. Dane te są niezbędne do prawidłowego zarejestrowania wybranych urządzeń i realizacji zobowiązań serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez Instalatora – jako współadministratora takich danych. Dane te są gromadzone w systemie informatycznym zapewniającym od strony technicznej funkcjonalność aplikacji GREE Strefa Instalatora w ramach uzasadnionego interesu Administratora.

4.5. W zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej i nadawania certyfikatów Autoryzowanego Instalatora GREE.

 • Dane identyfikacyjne instalatorów — dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr NIP, nr uprawnień F-gazowych oraz dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) instalatorów są konieczne do przeprowadzenia szkoleń i nadania certyfikatu Autoryzowanego Instalatora GREE.
5. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenie procesu sprzedaży — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • utworzenie i prowadzenie konta klienta — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy w zakresie prowadzenia konta użytkownika);
 • rozpatrzenia reklamacji – dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • kontakt w sprawach związanych z realizacją umowy lub ofertą Administratora — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę); 
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego — dane identyfikacyjne i dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda);
 • prowadzenia korespondencji w sprawach skierowanych zapytań – dane identyfikacyjne i dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda);
 • prowadzenia szkoleń i nadawania certyfikatów Autoryzowanego Instalatora GREE – dane identyfikacyjne, dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy w zakresie prowadzenia konta użytkownika);
 • utworzenie i prowadzenie konta głównego lub konta podrzędnego w Strefie Instalatora i aplikacji GREE Strefa Instalatora — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy w zakresie prowadzenia konta użytkownika);
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalenia prawa — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym pliku Cookies Informacje dotyczące przeglądania serwisu internetowego i sklepu internetowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
 • administrowania aplikacją GREE Strefa Instalatora i stroną internetową — Informacje dotyczące przeglądania i aktywności w serwisie internetowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
 • administrowania aplikacją GREE Strefa Instalatora w zakresie procesu ofertowania i danych dotyczących zarejestrowanych urządzeń, serwisu i gwarancji dot. urządzeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
6. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

6.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe;
7. ODBIORCY DANYCH i PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

7.1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (spedytorzy, kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, podmioty organizujące wysyłanie wiadomości e-mail, a także w zakresie podmioty dokonujące rozliczeń należności, podmioty odpowiedzialne za obsługę techniczną aplikacji GREE Strefa Instalatora i serwisu internetowego.

7.2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, wynikającej z umowy sprzedaży, realizowanej w sklepie internetowym lub innej umowy, zawartej przez strony;
 • przez okres 3 lat lub 6 lat, liczonych na koniec roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu dochodzenia i obrony roszczeń lub ustalenia prawa (długość okresu zależy od tego, czy roszczenie dotyczy przedsiębiorców, czy osób fizycznych);
 • przez okres wskazany w przesłanym dokumencie lub informacji w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi lub na potrzeby złożenia oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
 • przez okres 6 lat, liczonych na koniec roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody; 
9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie wewnętrznych procedur i dokumentacji ochrony danych.

10. POLITYKA COOKIES

10.1. W ramach strony internetowej gree.pl i sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików Cookies::

 • sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia serwisu,
 • stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu usunięcia przez użytkownika.

10.2. Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez  klienta, za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce internetowej klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także wprowadzić automatyczne blokowanie Plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej używanej przez klienta. Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

10.3. Administrator informuje, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym klienta Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator jako właściciel sklepu internetowego gree.pl, przy czym dostęp do pozyskanych danych posiadają także podmioty, którym powierzono na podstawie stosownej umowy obsługę techniczną sklepu internetowego. Podmioty te są wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej polityki. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów, jak również przez sieć Google, w tym do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu (typu adWords), w jaki klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zostać także zachowane informacje o ścieżce nawigacji klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

10.4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, poprzez zwiększenie funkcjonalności, ulepszanie struktury i zawartości treści zamieszczanych na stronie internetowej;
 • utrzymania sesji klienta (w przypadku uprzedniego prawidłowego zalogowania), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, w ramach adWords, w tym w zakresie danych uzyskiwanych za pomocą mechanizmów Google Analitycs;
 • weryfikacji aktywności użytkownika na stronie w tym ustalenia czy użytkownik nie jest robotem – w ramach korzystania z mechanizmu reCAPTCHA dostarczanego przez Google. ReCAPTCHA działa poprzez zaimplementowanie algorytmu analizującego aktywność użytkownika poprzez wykonanie zrzutu ekranu z okna przeglądarki użytkownika. Jeżeli dana czynność zostanie uznana za mechaniczną (jako działanie robota), jest ona oznaczona przez system.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie   modyfikacje w treści polityki prywatności.

Załącznik nr 1
DO POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES FREE POLSKA SP. Z O.O.

LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZONO NA PODSTAWIE STOSOWNEJ UMOWY OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SERWISU INTERNETOWEGO, SKLEPU INTERNETOWEGO GREE.PL I APLIKACJI GREE – STREFA INSTALATORA.

1. Stanisław Krzaklewski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Arbuz Consulting, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze REGON: 356715890, NIP 675-118-45-58.

2. Maciej Bozik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Bozik Ivision.pl, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, NIP: 9451989093, REGON: 121453860 i. Michał Sękara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Sękara, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, NIP: 5130032248, REGON: 121449367,  prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą IVISION.PL Maciej Bozik, Michał Sękara s.c. w (31-436) Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 66/2, NIP: 6772295079, REGON: 120508754