Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsumenckiej kupującemy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.


Jak dokonać zwrotu?

Należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny tutaj lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą Konsumencką. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie, a udostępnione formularze mają jedynie wzorcowy charakter.

Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odsyła Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Jak dokonać reklamacji?

Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego tutaj lub na adres e-mail: sklep@gree.pl.

Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.