Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wróć

Dofinansowania do pomp ciepła

Gree
Gree

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024

Pompa ciepła to wciąż najbardziej wydajne, energooszczędne i ekologiczne źródło ciepła. Już od lat jest to najbardziej popularne rozwiązanie grzewcze na świecie. Nic dziwnego – nie dość, że pompy ciepła nie generują żadnych zanieczyszczeń, spalin, czy odpadów, to jedynym kosztem ich użytkowania jest energia elektryczna potrzebna do zasilania urządzeń.

I choć dla wielu osób problemem może być początkowy koszt inwestycji, obecnie istnieje wiele różnego rodzaju programów, które umożliwiają uzyskanie bardzo korzystnych dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Dofinansowania do pompy ciepła mogą otrzymać:

 • właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021 roku (program Moje Ciepło),
 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych albo wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (program Czyste Powietrze),
 • właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, który jest skierowany do gmin, lecz jego odbiorcami końcowymi są osoby fizyczne.
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzący działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (program Agroenergia)

Zarówno wielkość dofinansowania, jak i warunki, jakie należy spełniać, różnią się w konkretnych programach. Dlatego warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami.

Dofinansowania pomp ciepła w programie Moje Ciepło

Dla kogo? Dla właścicieli oraz współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych powstałych po 1 stycznia 2021 roku. Nabór do programu trwa od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Na co? Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu pomp ciepła powietrze-powietrze (klimatyzatory), powietrze-woda oraz gruntowych.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? Dla pomp ciepła powietrze-powietrze urządzenia muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) ustalone na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła powietrze-woda i gruntowe  muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Zamontowane urządzenie musi też współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35° C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Warunkiem jest także instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Pompy ciepła Gree objęte programem? Wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda Gree Versati.

Wysokość dofinansowania? Dotacja obejmuje zwrot do 30-45% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Dla pomp ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda kwota maksymalna wynosi do 7 tys. zł (GREE Versati). Dla gruntowych – do 21 tys.

Jak złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć pod adresem: https://mojecieplo.gov.pl/ Niezbędnymi dokumentami są charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej, a także karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Dofinansowania do pompy ciepła w programie Czyste powietrze

Dla kogo? Z programu mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Obecny program trwa od 03.01.2023 roku.

Na co? Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? 

Pompy ciepła powietrze-powietrze w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz pompa gruntowa muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności, klasa nie może być niższa niż A+.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu. Do dofinansowania nie są kwalifikowane niskotemperaturowe pompy ciepła.

Pompy ciepła Gree objęte programem?

Tylko produkty znajdujące się na liście ZUM. Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych po aktualizacji z dnia 14.06.2024 r. i sukcesywnie na listę wpisywane są nowe urządzenia. Aby sprawdzić urządzenia Gree objęte programem, wejdź na stronę: https://lista-zum.ios.edu.pl/), wybierz kategorię produktu “Pompy ciepła powietrze-woda” i w polu “Nazwa producenta” wpisz “Gree” – kliknij wyszukaj, a poniżej pojawi się lista wszystkich pomp ciepła podlegających dotacji.

Wysokość dofinansowania?

Podstawowy poziom dofinansowania – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł:

 • Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 40% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 4 400 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 40% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 12 600 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 55% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 19 400zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

Podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę oraz 2 651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym:

 • Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 7 800 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 22 000 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 80% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 28 100 zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

Najwyższy poziom dofinansowania – dla osób, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza  1 090 zł netto na osobę i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym:

 • Pompy ciepła powietrze-powietrze: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 11 100 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 31 500 zł,
 • Pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 100% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 35 200zł – takie dofinansowanie można otrzymać do pomp ciepła GREE.

UWAGA: Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać pieniądze na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku przed rozpoczęciem inwestycji. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prefinansowanie wynosi do 50% kwoty objętej programem. 

Obowiązkowy audyt z dotacją 
 
Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dostępna jest również dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny (do 100% kosztów kwalfikowanych), który jest obowiązkowy w przypadku kupna i montażu pompy ciepła w ramach programu. 

Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione 

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny). 

Jak złożyć wniosek?

Przez internet na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub w wersji papierowej we właściwym urzędzie WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Pompy ciepła

Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Ciepłe mieszkanie

Dla kogo? Dla osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali.

Na co? Na wymianę starego źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze.

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń? W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń pompy ciepła muszą mieć klasę efektywności minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C w przypadku pomp powietrze-woda i umiarkowanej dla pomp powietrze-powietrze) określoną na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła Gree objęte programem? Wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda Gree Versati.

Wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie dla osób fizycznych: wysokość uzależniona od dochodów:

 • podstawowe dofinansowanie – przewidziane dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł – max do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • najwyższy poziom dofinansowania – dla osób, których dochód nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym –  nawet do 90% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Ten poziom dofinansowania dotyczy również osób, które mają ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali):

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych)
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i
  montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 360 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych) lub do 375 tys. zł (do 60% kosztów) w przypadku pompy ciepła.
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych)

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi gminy lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, zgodnie z ich wytycznymi.

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu Agroenergia

Dla kogo? Dla osób fizycznych lub osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co? Zakup i montaż pomp ciepła i magazynów energii oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych lub hybrydowych

Wymagania dotyczące Urządzeń? Pompy ciepła o mocy od 10 do 30 kW lub od 30 do 50 kW.

Pompy ciepła Gree objęte programem? Wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda Gree Versati o mocy powyżej 10 KW.

Wysokość dofinansowania?

 • dla instalacji o mocy 10 do 30 kW – maksymalnie do 20 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy 30 do 50 kW – maksymalnie do 13% kosztów inwestycji, nie więcej niż 25 000 zł,

Dla instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) można otrzymać dodatek w wysokości 10 000 zł.

Jak złożyć wniosek? Elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub papierowo do siedziby odpowiedniego funduszu wojewódzkiego.

Pozostałe programy

Istnieją też lokalne programy realizowane przez poszczególne gminy czy miasta. Są to m.in. Kawka Plus w Poznaniu i Wrocławiu, związane z ustawą antysmogową. Wiele gmin, zlokalizowanych na terenach, w których obowiązuje ustawa antysmogowa, realizuje dotacje w ramach programu STOP SMOG. Warunki przystąpienia do programu przez pojedynczego beneficjenta określa samorząd.

Dofinansowania do pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 – nabór wniosków zakończony

Z powodu wyczerpania się środków, przewidzianych na wypłatę dofinansowania wniosków złożonych programie Mój Prąd w piątym naborze wniosków (Mój prąd 5.0), nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty przed podanym terminem zakończenia.

Planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0 we wrześniu, jednak w zmienionej formule, co wynika z ograniczonego budżetu kolejnej edycji.

Wstępne założenia zakładają dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych (nawet do 20 kW) oraz magazynów energii (na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej przypadać ma 1,5 kWh pojemności magazynu energii). Zmiany zakładają wykluczenie: pomp ciepła, systemów EMS oraz kolektorów słonecznych.

Założenia Mój Prąd 6.0 mogą ulec zmianie w przypadku zwiększenia budżetu.

Zachęcamy do śledzenia strony: https://mojprad.gov.pl/

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie