Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wróć

Dopłaty do zakupu klimatyzatora? Sprawdź, jak i ile możesz zyskać.

Gree
Gree

Coraz cieplejsze lata w Polsce sprawiają, że wielu z nas na poważnie myśli o montażu klimatyzacji w swoich domach czy mieszkaniach. Nie wszyscy mają świadomość, że na zakup i montaż klimatyzatora można uzyskać dofinansowanie z ogólnopolskich programów proekologicznych. Jakie to programy? Ile można zyskać? Kto i jak może starać się o dotację? Sprawdźmy warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać dopłatę do klimatyzacji w poszczególnych programach.

Klimatyzacja z funkcją grzania – warunek konieczny

Jeśli chcemy kupić klimatyzator, który będzie jedynie chłodził nasze mieszkanie latem, nie mamy co liczyć na dopłatę. Jednak, gdy planujemy je wykorzystywać przez cały rok, mamy możliwość uzyskania dofinansowania naszej inwestycji. Dlaczego? Niewielu z nas ma świadomość, że klimatyzatory z technologicznego punktu widzenia to pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Nie tylko chłodzą, ale również efektywnie i wydajnie ogrzewają pomieszczenia. I w takim ujęciu mogą być przedmiotem ubiegania się o środki na zakup i montaż energooszczędnego źródła ciepła w naszym domu.

Dopłaty do klimatyzacji – dla kogo?

Dofinansowania na zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania mogą otrzymać:

  • właściciele istniejących domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne rozwiązanie (program Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna),
  • właściciele nowych budynków inwestujący w nowoczesne źródło ogrzewania (program Moje Ciepło),
  • właściciele budynków z mikroinstalacją fotowoltaiczną, którzy chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompy ciepła powietrze-powietrze (program Mój Prąd)
  • właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy zlikwidują indywidualne nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe (program Ciepłe Mieszkanie).

Programy różnią się między sobą wysokością dofinansowania, kryteriami, od których uzależniona jest wypłata środków, oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby je otrzymać. Poniżej znajdziecie podsumowanie najważniejszych wytycznych, związanych z dofinansowaniem do klimatyzacji.

Pular
Klimatyzator ścienny Pular Matt w salonie domu jednorodzinnego

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Czyste Powietrze”

Dla kogo? Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie klimatyzatory ścienne. Produkty te znajdują się na liście ZUM (lista Zielonych Urządzeń i Materiałów), co oznacza, że spełniają wszystkie wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona jest od dochodów:

  • osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania) – max 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł.
  • osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 70% kosztów lub do 7 800 zł;
  • osoby, których dochód nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) –  nawet do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 11 100 zł.

Zgodnie z nowymi warunkami programu można ubiegać się o wypłatę do 50% środków przewidzianych w dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji – ta opcja skierowana jest do rodzin o niższych dochodach. Aby otrzymać przedpłatę, niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek? Przez internet na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub w wersji papierowej we właściwym urzędzie WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Clivia White
Klimatyzator ścienny Clivia White znajduje się na liście ZUM i spełnia wymogi programu “Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Moje Ciepło”

Dla kogo? Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021

Na co? Zakup i montaż pomp ciepła oraz dodatkowych elementów, takich jak zasobnik cwu czy bufor.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Warunkiem jest jednak działanie w „systemie centralnym” dla ogrzewania całego domu o podwyższonym standardzie energetycznym.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie urządzenia multi split i jednostki kanałowe.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Maksymalnie do 30 % kosztów inwestycji (z kartą dużej rodziny do 45% kosztów, nie więcej niż 7 000 zł.

Jak złożyć wniosek? Wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie można na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ w terminie do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Mój Prąd”

Dla kogo? Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing lub rozliczają się w systemie opustów pod warunkiem przejścia na system net-billing. Z dotacji mogą skorzystać  zarówno wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotychczas dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i Ci, którzy skorzystali z programu Mój Prąd, ale chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak np. pompa ciepła.

Na co? Mikroinstalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, magazyny ciepła, kolektory słoneczne.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie klimatyzatory ścienne i klimatyzatory kanałowe Gree.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 400 zł. Dofinansowanie w formie zwrotu kosztów, brak możliwości prefinansowania.

Jak złożyć wniosek? W wersji elektronicznej na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

kompendium wiedzy w wersji pdf

Wszystko o dotacjach do klimatyzacji

POBIERZ PORADNIK

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Ciepłe mieszkanie”

Dla kogo? Dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Na co? Na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie klimatyzatory ścienne Gree.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona od dochodów:

  • Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (podstawowe dofinansowanie) – max do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny
  • osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 673 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2342 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny.
  • osoby, których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) –  nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Jak złożyć wniosek? Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi gminy lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania wnioskodawcy do 31.12.2023 r w zależności od dostępności środków.

Ulga termomodernizacyjna na klimatyzację

Możliwe jest też uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora jako pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania) w programie Ulgi termomodernizacyjnej, jeśli wykażemy związek poniesionego wydatku z przeprowadzonym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga przysługuje bowiem na wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych, mających na celu podniesienie standardu energetycznego istniejącego budynku. Efektem działań ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku.  Kwota odliczenia na całe przedsięwzięcie nie może przekroczyć 53 tys. zł. Co ważne, kwota ta obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu podatkowym, dokumentując wydatki fakturami VAT.

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie