Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wróć

Dopłaty do zakupu klimatyzatora? Sprawdź, jak i ile możesz zyskać.

Gree
Gree

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024

Coraz cieplejsze lata w Polsce sprawiają, że wielu z nas na poważnie myśli o montażu klimatyzacji w swoich domach czy mieszkaniach. Nie wszyscy mają świadomość, że na zakup i montaż klimatyzatora można uzyskać dofinansowanie z ogólnopolskich programów proekologicznych. Jakie to programy? Ile można zyskać? Kto i jak może starać się o dotację? Sprawdźmy warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać dopłatę do klimatyzacji w poszczególnych programach.

Klimatyzacja z funkcją grzania – warunek konieczny

Jeśli chcemy kupić klimatyzator, który będzie jedynie chłodził nasze mieszkanie latem, nie mamy co liczyć na dopłatę. Jednak, gdy planujemy je wykorzystywać przez cały rok, mamy możliwość uzyskania dofinansowania naszej inwestycji. Dlaczego? Niewielu z nas ma świadomość, że klimatyzatory z technologicznego punktu widzenia to pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Nie tylko chłodzą, ale również efektywnie i wydajnie ogrzewają pomieszczenia. I w takim ujęciu mogą być przedmiotem ubiegania się o środki na zakup i montaż energooszczędnego źródła ciepła w naszym domu.

Dopłaty do klimatyzacji – dla kogo?

Dofinansowania na zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania mogą otrzymać:

 • właściciele istniejących domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne rozwiązanie (program Czyste Powietrze),
 • właściciele nowych budynków inwestujący w nowoczesne źródło ogrzewania (program Moje Ciepło),
 • właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy zlikwidują indywidualne nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe (program Ciepłe Mieszkanie).
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzący działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (program Agroenergia)

Programy różnią się między sobą wysokością dofinansowania, kryteriami, od których uzależniona jest wypłata środków, oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby je otrzymać. Poniżej znajdziecie podsumowanie najważniejszych wytycznych, związanych z dofinansowaniem do klimatyzacji.

Pular
Klimatyzator ścienny Pular Matt w salonie domu jednorodzinnego

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Czyste Powietrze”

Dla kogo? Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Obowiązkowa lista ZUM 
Z programu „Czyste Powietrze” dotacja może zostać przyznana tylko na urządzenia wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/). 

Klimatyzatory Gree objęte programem? Tylko produkty znajdujące się na liście ZUM. Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych po aktualizacji z dnia 14.06.2024 r. i sukcesywnie na listę wpisywane są nowe urządzenia. Aby sprawdzić urządzenia Gree objęte programem, wejdź na stronę: https://lista-zum.ios.edu.pl/, wybierz kategorię produktu “Pompy ciepła typu powietrze-powietrze” i w polu “Nazwa producenta” wpisz “Gree” – kliknij wyszukaj, a poniżej pojawi się lista wszystkich klimatyzatorów podlegających dotacji.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona jest od dochodów:

 • osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania) – max 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł.
 • osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 70% kosztów lub do 7 800 zł;
 • osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) –  nawet do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 11 100 zł.

Uwaga! Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). 

Zgodnie z nowymi warunkami programu można ubiegać się o wypłatę do 50% środków przewidzianych w dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji – ta opcja skierowana jest do rodzin o niższych dochodach. Aby otrzymać przedpłatę, niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązkowy audyt z dotacją 
Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dostępna jest również dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny (do 100% kosztów kwalfikowanych), który jest obowiązkowy w przypadku kupna i montażu pompy ciepła w ramach programu. 

Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione 
W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).  

Jak złożyć wniosek? Przez internet na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub w wersji papierowej we właściwym urzędzie WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Clivia White
Klimatyzator ścienny Clivia White znajduje się na liście ZUM i spełnia wymogi programu “Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Moje Ciepło”

Dla kogo? Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021

Na co? Zakup i montaż pomp ciepła oraz dodatkowych elementów, takich jak zasobnik cwu czy bufor.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Warunkiem jest jednak działanie w „systemie centralnym” dla ogrzewania całego domu o podwyższonym standardzie energetycznym.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie urządzenia multi split i jednostki kanałowe.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Maksymalnie do 30 % kosztów inwestycji (z kartą dużej rodziny do 45% kosztów), nie więcej niż 7 000 zł.

Jak złożyć wniosek? Wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie można na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ w terminie do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

kompendium wiedzy

Wszystko o dotacjach do pomp ciepła

dowiedz się więcej

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Ciepłe mieszkanie”

Dla kogo? Dla osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali.

Na co? Na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Wszystkie klimatyzatory ścienne Gree.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Uzależniona od dochodów:

 • Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł (podstawowe dofinansowanie) – max do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 516 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania) –  nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal), w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43,9 zł na jeden lokal mieszkalny. Te warunki obowiązują również dla osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali):

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i
  montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 360 tys. zł (do 60% kosztów) lub do 375 tys. zł (do 60% kosztów) w przypadku pompy ciepła.
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł (do 60%).

Jak złożyć wniosek? Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi gminy lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania wnioskodawcy zgodnie z ich wytycznymi.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Agroenergia”

Dla kogo? Dla osób fizycznych lub osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co? Zakup i montaż pomp ciepła i magazynów energii oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych lub hybrydowych

Wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy od 10 do 30 kW lub od 30 do 50 kW.

Klimatyzatory Gree objęte programem? Układy multi split o mocy powyżej 10 kW i jednostki U-Match o mocy powyżej 10 KW.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji?

 • dla instalacji o mocy 10 do 30 kW – maksymalnie do 20 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy 30 do 50 kW – maksymalnie do 13% kosztów inwestycji, nie więcej niż 25 000 zł,

Dla instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) można otrzymać dodatek w wysokości 10 000 zł.

Jak złożyć wniosek? Elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub papierowo do siedziby odpowiedniego funduszu wojewódzkiego.

Ulga termomodernizacyjna na klimatyzację – zaostrzenie przepisów

Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora jako pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania) w programie Ulgi termomodernizacyjnej, jeśli wykażemy związek poniesionego wydatku z przeprowadzonym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga przysługuje na wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych, mających na celu podniesienie standardu energetycznego istniejącego budynku.

Efektem działań ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku.

W związku z zaostrzeniem przepisów, celem potwierdzenia zasadności skorzystania z ulgi, należy każdorazowo zwrócić się z wnioskiem o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej.

Więcej informacji nt. ulgi termomodernizacyjnej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Dofinansowanie klimatyzacji z programu „Mój Prąd” – nabór zamknięty

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania wniosków złożonych programie Mój Prąd w piątym naborze wniosków (Mój prąd 5.0), nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty przed planowanym terminem zakończenia.

Planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0 we wrześniu, jednak w zmienionej formule, co wynika z ograniczonego budżetu kolejnej edycji.

Wstępne założenia zakładają dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych (nawet do 20 kW) oraz magazynów energii (na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej przypadać ma 1,5 kWh pojemności magazynu energii). Zmiany zakładają wykluczenie: pomp ciepła, systemów EMS oraz kolektorów słonecznych.

Założenia Mój Prąd 6.0 mogą ulec zmianie w przypadku zwiększenia budżetu.

Zachęcamy do śledzenia strony: https://mojprad.gov.pl/

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie