Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wróć

Jak zrealizować chłodzenie pomieszczeń technicznych?

Gree
Gree

Pomieszczenia techniczne, takie jak serwerownie, to lokale charakteryzujące się podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi utrzymania parametrów powietrza. Przede wszystkim zapewniona musi być ciągła, niezawodna praca systemów komputerowych obiektu. Jak ważna jest to kwestia nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Aktualnie niemal każda firma opiera swoją działalność o serwery danych, czy rozbudowanie oprogramowanie konieczne do prowadzenia działalności. Dlatego też w wielu wypadkach brak pracy serwerowni wiąże się de facto z brakiem możliwości funkcjonowania całej firmy, czy instytucji. Z tego też względu pomieszczenia techniczne tego typu wymagają specjalnych rozwiązań do utrzymania klimatu.


Wśród wymogów stawianych przed klimatyzatorami do obsługi serwerowni lub innych tego typu pomieszczeń wymienić można zapewnienie chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych oraz bez względu na awaryjność urządzeń. Dodatkowo kluczowe bywa utrzymanie wilgotności powietrza w określonym zakresie. 

Aby poprawnie zrealizować obsługę tego typu pomieszczeń w pierwszej kolejności należy poprawnie określić zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Pomieszczenia tego typu ze względu na ulokowane w nich sprzęty mogą generować duże, nieproporcjonalne do ich wielkości zyski ciepła. Aby poprawnie oszacować wymaganą moc, najlepiej posłużyć się projektem twórcy serwerowi, który powinien określać interesującą nas wielkość. W wielu przypadkach zapotrzebowanie musimy jednak dopiero określić. Aby zrobić to jak najbardziej precyzyjnie najlepiej zsumować moce elektryczne wszystkich urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu i przyjąć tę wartość jako zyski ciepła od urządzeń. Warto zwrócić ponadto uwagę na dodatkowe zyski ciepła jakie mogą wystąpić np. okna w pomieszczeniu zwłaszcza na stronę zachodnią i południową, czy lokalizacja pomieszczenia na ostatniej kondygnacji budynku pod stropodachem. Aspekty te można uwzględnić korzystając z kalkulatora mocy klimatyzatora dostępnego dla Autoryzowanych Instalatorów w Strefie Instalatora.

Po określeniu wymaganej wydajności chłodniczej należy wybrać model klimatyzatora, który zarówno pokryje zapotrzebowanie, jak i spełni warunek pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych. Klimatyzator warto dobrać nieznacznie (10-15%) go przewymiarowując. Realna wydajność chłodnicza bowiem zmienia się w zależności np. od temperatury zewnętrznej. Dodatkowo pozostawi to pewnego rodzaju bufor mocy w przypadku rozbudowy serwerowni w przyszłości. Przykładowo wśród klimatyzatorów ściennych Gree model Amber Prestige cechuje się zakresem chłodzenia do -18°C, a seria U-Match Plus nawet -20°C. Obie wartości można uznać, że wystarczające dla zdecydowanej większości regionów Polski. 

Aby zapewnić niezawodne chłodzenie konieczne jest natomiast zapewnienie alternatywnego chłodzenia w przypadku awarii klimatyzatora. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest po prostu montaż drugiego identycznego urządzenia. Pozwoli na utrzymanie chłodzenia na wymaganym poziomie, w sytuacji, gdy pierwsza jednostka zaprzestaje pracy (awaria) lub nie jest w stanie wygenerować wystarczającej mocy chłodniczej (zanieczyszczony filtr, skrajnie wysoka temperatura zewnętrzna). Aby współpraca obu jednostek była jak najbardziej zautomatyzowana i bezobsługowa najlepszym rozwiązaniem jest integracja obu urządzeń ze sterownikiem pracy naprzemiennej. Przykładowo sterowniki Alternate Pro (komunikacja przewodowa) i Alternate Wireless IR (komunikacja bezprzewodowa IR) Pro w ofercie Free Polska umożliwiają zaprogramowanie temperatury alarmowej w pomieszczeniu. Przekroczenie tej temperatury (spowodowane awarią jednej z jednostek bądź generowaniem za małej mocy chłodniczej) powoduje automatyczne załączenie wszystkich podłączonych do sterownika klimatyzatorów, do momentu przywrócenia zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu. Sterowniki te oferują możliwość współpracy nawet do 4 klimatyzatorów. Zaletą takiego rozwiązania jest także możliwość ustawienia pracy rotacyjnej. Polega ona na zastępowaniu się w pracy urządzeń co określony czas np. co 12h. Dzięki temu ograniczamy ryzyko przeciążania jednego z nich, a także oba klimatyzatory zużywają się wolniej i równomiernie. Ważnym aspektem jest również wyprowadzenie ze sterownika sygnału awarii. Sterownik Alternate po uruchomieniu pracy awaryjnej mogą przekazywać również sygnał awarii (bezpotencjałowy), który może informować np. system BMS o problemach w pomieszczeniu technicznym. Dzięki temu reakcja obsługi technicznej będzie szybka i sprawna.

Aby cały układ działał nieprzerwanie należy również zabezpieczyć go na wypadek zaniku zasilania. Rozwiązuje się to wykorzystując tak zwany UPS (ang. uninterruptible power supply), czyli system awaryjnego zasilania poza klasyczną siecią elektryczną. Budynki specjalnego przeznaczenia jak szpitale posiadają takie układy dla wielu urządzeń i pomieszczeń, co wykorzystać można również dla serwerowni. Mniejsze układy UPS oparte są czasami na akumulatorach. 

W najbardziej wymagających pomieszczeniach technicznych konieczne jest również bardzo dokładne utrzymywanie temperatury (nawet do dziesiątych części stopnia), a także zarządzanie wilgotnością powietrza. Aby połączyć to z wcześniej opisanymi wymogami należy zastąpić klasyczne klimatyzatory szafami klimatyzacji precyzyjnej. 

Przy realizacji obsługi pomieszczeń technicznych – na przykład serwerowni, dbając o wszystkie opisane aspekty, dbamy bezpośrednio o niezaburzoną pracę całych firm i instytucji. W wielu przypadkach przerwy w ich pracy to nie tylko kwestia strat pieniężnych. Warto zatem podejść do tego typu inwestycji poważnie i odpowiedzialnie.

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie